top of page

Установчі документи

Статут ГО  "Міжнародна міждисциплінарна асоціація медичних професіоналів"

Положення про оцінку заходів БПР на ознаки академічної доброчесності

Положення про запобігання конфлікту інтересів

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я, що затверджується провайдером

bottom of page